תשובות לשאלות על טיפול שמאני

מהו טיפול שמאני ?

 

טיפול שמאני הוא טיפול המתייחס לאדם בכללותו השלימה: הגוף הפיסי על כל איבריו ומערכותיו, הרגשות, המחשבות, האמונות, העצמי הגבוה, הנשמה וקשריה עם משפחת הנשמה, קבוצת הנשמה וההדרכה הרוחנית. כל האספקטים האלה מקבלים את מקומם הראוי במהלך הטיפול השמאני. 

בטיפול השמאן מתייחס לכוליות האדם כיחידה אחת, שבה כל חלק מושפע ומשפיע, ורואה את היחסים בין סך כל החלקים, ומה נדרש כדי להחזיר את האדם לאיזון, לשלווה, ולבריאות טובה.

בטיפול השמאני אין מתמקדים "בבעיה" או במחלה, אלא באדם עצמו, ומה נדרש עבורו כדי לשחרר את האחיזה מהבעיה או מהמחלה. למעשה, הטיפול מתמקד בחיזוק הבריאות והכוח של האדם, ולא במאבק והתנגדות ל"בעיה". הטיפול השמאני שם את המיקוד על האדם וטובתו העליונה ביותר. 

 

באילו נושאים טיפול שמאני יכול לסייע לי ?

 

בכל נושא, בכל בקשה, בכל תפילה. הטיפול השמאני עובד ביחד עם מהות האדם, עם נתיב נשמתו, ועם הפוטנציאל האישי המבקש להגיע להגשמה. בתהליך הריפוי השמאני האדם יכול לראות את מהותו הפנימית ולהגשים את עצמו בדרכים רבות, תוך קבלת תמיכה מלאה מהיקום כולו. כאשר אדם מביע בכל ליבו בקשה לריפוי, הוא נענה, ומקבל את התמיכה הדרושה לו. 

 

כיצד עובד הטיפול השמאני ?

טיפול שמאני מתקיים בממד הנצחי ובממד העכשווי, ומביא ריפוי ברגע הנוכחי. הוא אינו תלוי בגורם הזמן או המרחב, ואינו כפוף לחוקי הממד השלישי. זהו טיפול שנעשה במרחב התודעה של השמאן והמטופל, בחיבור של שדות אנרגטיים, ומתוך הכרת החוקים הקוסמיים והחוקים המטאפיסיים שפועלים בתהליך ריפוי. לכן, הטיפול השמאני יכול להיעשות במגע או מרחוק, כאשר השמאן והמתרפא נמצאים באותו החדר או לחלופין בשני מקומות שונים. 

מה עוד קורה בתהליך ?

טיפול שמאני מחזק באדם את כוח החיים ואת החיבור למקור האור הנצחי. תהליך הריפוי מאיר את מהותכם האמתית, ומחזק את ביטחונכם העצמי. לריפוי השמאני השפעה רחבה ומקיפה, הוא פועל במיקרוקוסמוס ובמקרוקוסמוס, ונוגע בכל שלוחות ורבדי חייכם. 

לקבלת ריפוי שמאני:

ריפוי שמאני

איסוף חלקיקי נשמה

חיתוך כבלים

ריפוי שמאני
ריפוי שמאני
ריפוי שמאני
ריפוי שמאני
ריפוי שמאני
ריפוי שמאני
ריפוי שמאני
ריפוי שמאני
ריפוי שמאני
ריפוי שמאני
ריפוי שמאני
ריפוי שמאני
ריפוי שמאני